Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

zuzol
16:25
1340 f53d 395
zuzol
16:25

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viadreamerlive dreamerlive

April 05 2015

zuzol
11:45
6452 095b 395
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
zuzol
11:44
Każdy ma prawo do jakiegoś dziwactwa. 
— Serce, Serduszko (2014)
Reposted fromfelicka felicka viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:43
2891 dfae 395
Reposted fromsoulshade soulshade viaodyssey odyssey
zuzol
11:41
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie.  Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:40
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:39
7604 e891 395
11:39
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:38
Reposted fromoll oll viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:38
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viadreamerlive dreamerlive
11:37
zuzol
11:36
0027 c486 395
Reposted frombeinthe beinthe viadreamerlive dreamerlive
zuzol
11:36
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viatake-care take-care
zuzol
11:32

August 25 2014

zuzol
15:04
zuzol
15:04
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viacouples couples
zuzol
15:04
Nie powiem Ci "dobranoc", nie napiszę "miłych snów". Życzę Ci bezsennej nocy, żebyś miał czas o mnie myśleć. 
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
zuzol
14:59
4889 8bef 395
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaochildren ochildren
zuzol
14:47
1133 00db 395
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl